top of page

Henna Workshop

กิจกรรม Work Shop Henna สำหรับผู้สนใจเพื่อ งานอดิเรก หรือ ประกอบอาชีพ

  • 4 hours
  • 3,000 บาทไทย
  • ถนนพระรามที่ ๔

Upcoming Sessions


Contact Details

  • 1505 ถนน พระรามที่ 4 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

    0836604261

    airydolly@gmail.com


bottom of page