top of page
Search
  • Writer's pictureAdmin

Temporary Tattoo for Doll


จากที่มาของชื่อร้าน Airy Dolly Temporary Tattoo หลายคนอาจจะสงสัยไม่น้อย หรืออาจจะไม่รู้จักชื่อร้านเลยก็ได้ 55555 ว่าแต่ เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยละกัน ด้วยความที่เราชอบตุ๊กตา หรือ Doll เน้นว่าเป็นตุ๊กตาผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น Barbie Bythe Monster High Doll Etc แต่ด้วยความที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตลาด จนทำให้บางทีเราลืมว่าคอนเสปของ แบรนด์ของเราคืออะไร แบรนด์ของเราไม่มีอะไรมาก เน้นในทุกคน ทุกอาชีพ สนุกกับการมีศิลปะบนร่างกาย โดนที่ไม่ต้องไปคำนึงถึง สิ่งรอบตัว just do it ออกแบบพื้นที่ผิวของคุณ สนุกและ ฟรี ให้ Temporary Tattoo เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงออกของความเป็นตัวตนของคุณเอง

ครั้งนี้ก็เช่นกันสำหรับของเล่นชิ้นใหม่ สำหรับน้อง

นางกวัก!!!!! ที่เอกลักษณ์ นางกวักร้านเพ้นท์ก็ต้องเป็นตัวแทนของความ ฟรี สนุก ไร้ขีดจำกัด กัน Sticker Tattoo for your Doll ครั้งนี้นอกจากจตัวเรา enjoy กับงานเพ้นท์แล้ว ยังให้เด็กๆ หรือคนที่ชื่นชอบตุ๊กตาได้เข้าถึง งานเพ้นท์ในรูปแบบตุ๊กตา งานนี้ใครสนใจ mini Sticker tattoo สามารถมาจำจองเป็นเจ้าของได้ที่ หน้าร้าน jj green market ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และอาจจะมีจำหน่ายผ่านช่องทางอื่น ต่อๆไป

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page